Język

Jesteś w: Strona główna / Co to jest ESW?

O NAS:

EUROREGIONALNY SYSTEM WSPÓŁPRACY:

O PROJEKCIE:

Co to jest ESW?

Euroregionalny System Współpracy stanowi instrument realizacji misji Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki, instrument wsparcia rozwoju regionalnego oraz narzędzie wsparcia polityki regionalnej w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej. Cel budowy Systemu jest zatem ściśle podporządkowany celom Związku, wobec których pełni on rolę wykonawczą oraz celom regionów członkowskich w zakresie realizacji priorytetów współpracy międzynarodowej. W ramach Systemu następuje programowanie (strategiczne i operacyjne), organizacja, koordynacja, realizacja i promocja działań (strategii, programów, projektów) transgranicznych, międzyregionalnych i międzynarodowych na obszarze Euroregionu Karpackiego.

W ujęciu funkcjonalnym celem ESW jest:

Realizacja misji Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki poprzez organizację partnerstwa podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w celu opracowywania i realizacji wspólnych strategii, programów i projektów.