Język

Jesteś w: Strona główna / Korzyści ze współpracy

O NAS:

EUROREGIONALNY SYSTEM WSPÓŁPRACY:

O PROJEKCIE:

Korzyści ze współpracy

Euroregionalny System Współpracy stanowi instrument aktywizacji podmiotów działających na obszarze Euroregionu Karpackiego. Współpraca podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Euroregionu przyniesie jego członkom wymierne korzyści poprzez określenie możliwości oraz płaszczyzn współpracy, przygotowanie samorządów, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych do wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę transgraniczną, tworzenie tematycznych strategii rozwojowych, realizację wspólnych projektów i programów, a także promocję i prezentację regionów Euroregionu Karpackiego w Europie i na świecie.