Język

Jesteś w: Strona główna

O NAS:

EUROREGIONALNY SYSTEM WSPÓŁPRACY:

O PROJEKCIE:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum w Lubaczowie powstało z inicjatywy Zarządu Oddziału PTTK w Lubaczowie jako Społeczne Muzeum Regionalne. W 1981 r. muzeum przejęło państwo, a placówka otrzymała obecną nazwę
( Muzeum w Lubaczowie).
Muzeum działa na terenie interesującym pod względem kulturowym. Wielonarodowościowy charakter ludności (Polacy, Rusini, Żydzi) sprawił, że od wieków koegzystowały tutaj ze sobą różne wpływy etniczne tworzące mozaikę kulturową, którą można spotkać tylko na Kresach.
Zbiory muzeum liczące obecnie ponad 6 tys. eksponatów zgromadzone zostały w czterech działach: archeologicznym, historyczny, etnograficznym i artystycznym. Szerszy zasięg niż regionalny mają zbiory artystyczne: kolekcja portretu kresowego i polskiego rysunku współczesnego. Siedziba Muzeum mieści się w zespole podworskim, na który składają się:
1. Spichlerz (koniec XIX w.) murowany w stylu klasycystycznym, po adaptacji od 1986 r. siedziba muzeum.
Budynek spichlerza jest 3-kondygnacyjny, posiada portal z kamienia brusnieńskiego. Obiekt należy do nielicznych na terenie Polski płd. - wsch. Obok spichlerza znajduje się kapliczka p.w. Św. Jana Nepomucena, murowana, zwieńczona attyką, w ścianach wnęki z freskami świętych (XVII-XVIII w.).

2. Zespól parkowo-zamkowy:
- wzgórze zamkowe z fragmentami architektury obronnej (XV-XVIII w.),
- oficyna zamkowa (XIX w.), aktualnie w remoncie, przeznaczona na galerię malarstwa,
- park podworski przebudowany w okresie międzywojennym wg projektu Drexlera, w parku okazy starodrzewia ( pomniki przyrody) ze skupiskami olchy czarnej i lipy.

 

KONTAKT:

Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów
tel (16) 632-18-02

www.muzeumkresow.eu