Język

Jesteś w: Strona główna / Opis projektu

O NAS:

EUROREGIONALNY SYSTEM WSPÓŁPRACY:

O PROJEKCIE:

Opis projektu

Tytuł projektu: Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska

Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

II Oś priorytetowa: Rozwój społeczno-gospodarczy

Temat osi priorytetowej: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

Okres realizacji projektu: VII.2009 – IX.2011

Główną ideą projektu jest popularyzacja potencjału pogranicza polsko – słowackiego w oparciu o turystykę zrównoważoną, rozwijaną poprzez transgranicze partnerstwo. Realizacją projektu objęty został obszar Beskidu Niskiego i Bieszczadów wraz z obszarami podgórskimi,  rozciągającymi się zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej. Teren ten charakteryzuje się  unikalnymi walorami przyrodniczymi, nieskażonym środowiskiem naturalnym i  barwnym dziedzictwem kulturowym (grupy etniczne: Łemkowie, Bojkowie, Rusnacy; tradycje pasterskie), co predestynuje go do rozwoju turystyki.
Zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej pogranicza jest realizowane poprzez działania dążące do poprawy jakości usług turystycznych, promocji zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza, poprawy przepływu informacji na temat ofert turystycznych i wydarzeń kulturowo – turystycznych oraz stworzenie polsko - słowackiej oferty turystycznej. Projekt adresowany jest do szeroko rozumianej branży turystycznej (przewodnicy, touroperatorzy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, hoteli, pensjonatów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki zrównoważonej), jak również do turystów, dając im możliwość łatwiejszego dostępu do informacji i usług o wyższej jakości. Stwarza on również szansę na rozwój społeczno – ekonomiczny społeczności lokalnych,  jednocześnie gwarantując zachowanie i pielęgnację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.