Język

Jesteś w: Strona główna / Projekty

O NAS:

EUROREGIONALNY SYSTEM WSPÓŁPRACY:

O PROJEKCIE:

Projekty

1. Agroturystyka ponad granicami

2. Biuro Współpracy Transgranicznej i Informacji Europejskiej

3. Razem do Europy- Polsko- Ukraińska współpraca wśród młodzieży i samorządowców

4. Daleko, Blisko- Razem

5. Poznanie i zbliżenie- kultura przeciw stereotypom. Polsko- ukraińskie studia na rzecz opracowania wspólnego sakralnego   dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem historycznego obszaru diecezji przemyskiej i lwowskiej obrządku  wschodniego.

6. Centrum Wspierania Inicjatyw Euroregionlanych i Współpracy Transgranicznej w Przeworsku

7. Forty Twierdzy Przemyśl – Trangraniczna promocja przeszłości i jej zabytków drogą do rozwoju regionalnego

8. Akcja promocyjna Muzeum Historycznego w Dukli i Vojenskego Muzeum w Svidniku

9. Zróbmy to razem

10. Samorząd w Polsce i na Słowacji po reformie administracyjnej w kontekście wejścia do Unii Europejskiej

11. Kultura i sport szansą na integrację regionów przygranicznych Polski i Słowacji

12. Wymiana doświadczeń w zakresie dążenia samorządów do struktur Unii Europejskiej

13. Nasza kuchnia regionalna – kształcenie zawodowe gastronomów

14. Rozwój gospodarczy Podkarpacia i Kraju Preszowskiego a ich potrzeby turystyczne i rekreacyjne

15. Transgraniczne Targi Turystyczne

16. "SAN-EXPO 2003 Stalowa Wola – Snina” Targi Międzynarodowe

17. Polsko – Słowackie Wakacyjne Centrum Rozwoju Turystyki Aktywnej

18. „Turniej sportowy szkół średnich Euroregionu Karpackiego”

19. “Europa nasz wspólny dom”

20. “Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży - Szanujemy Matkę Ziemię II – Karpaty”

21. “Języki Unii Europejskiej platformą porozumienia młodzieży polskiej i ukraińskiej. Edycja I – język niemiecki”

22. “Przyszłość wyrasta ze wspólnych korzeni. Kulturowe dziedzictwo czynnikiem integracji społeczeństwa i rozwoju regionu”

23. “Przygotowanie produktu lokalnego wymiana doświadczeń”

24. “Polsko-Ukraińskie spotkania z folklorem”

25. “Muzyka i taniec nie zna granic”

26. “Szkolne prezentacje artystyczne”

27. “Miasta Euroregionu Karpackiego - razem na rzecz rozwoju turystyki”

28. „Euroregionalne trasy rowerowe na szlaku miast Jarosław – Użgorod”

29. “Zielone miasto dla turystyki i rekreacji – stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z sektora turystyczno-rekreacyjnego”

30. „Transgraniczny system informacji gospodarczej”

31. “Europa słowiańskich kultur – poszukiwania korzeni kultury lasowiackiej”

32. “Euroregionalne Centrum Wspierania Transgranicznych Inicjatyw Samorządowych w Rzeszowie”

33. “Wspólne dziedzictwo; polsko-ukraińskie studia na rzecz opracowania sakralnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem historycznego obszaru diecezji przemyskiej i lwowskiej Kościoła Wschodniego (obecnie po polskiej i ukraińskiej stronie granicy”)

34. “Transgraniczne forum samorządowe”

35. “Strategia polsko-ukraińska warunkiem efektywnej współpracy transgranicznej”

36. “Polsko-ukraińska sieć instytucji rozwoju regionalnego”

37. “Kultura ponad granicami”

38. Bez kompleksów do wspólnej Europy

39. Studium rozwoju społeczno- gospodarczego sąsiedzkich gmin przygranicznych

40. Lesko i Snina- Partnerzy w Karpatach

41. Młodzież w trosce o dziedzictwo kulturowe regionów przygranicznych

42. Chcemy się bliŜej poznać- Bircza 2004

43. Wspólne dziedzictow literackie

44. Poznać i zrozumieć. Turystyczny szlak gniazd rodowych Lubomirskich

45. Trwały i zrównoważony rozwój przygranicznego regionu Sanok- Medzilaborce poprzez turystykę

46. Współpraca transgraniczna a rozwój demokracji lokalnej w regionach przygranicznych

47. Transgraniczne dziedzictwo kulturowe bogactwem Europy

48. Jarosław- Michalovce: Most przyjaźni ponad Karpatami

49. Rozwój polsko – ukraińskich inicjatyw kulturalnych poprzez organizację Rzeszowskiej Sceny Teatru Muzycznego.

50. Szlak Naftowy

51. Kultura bez granic – w poszukiwaniu wspólnych korzeni polsko – ukraińska współpraca kulturalna Dynów – Kulików

52. Rozwój społeczno – gospodarczy w oparciu o posiadane dziedzictwo kulturowe regionu. Sanoki Park Dziedzictwa Kulturowego.

53. Euroliga w narciarstwie alpejskim dzieci i młodzieży

54. Roztańczonym korowodem znosimy granice

55. Rozwój Małej i Średniej Przedsiębiorczości poprzez współpracę inkubatorów przedsiębiorczości obwodu lwowskiego i województwa podkarpackiego.

56. Karpacki jarmark turystyczny

57. Transgranicznej Forum Gospodarcze w Przemyślu.

58. Alternatywne źródła energii sposobem na rozwój regionu przygranicznego Polski i Ukrainy

59. Wczoraj – dziś – jutro. Biesiada kultury dawnej

60. Turystyka Wiejska – alternatywą dla polskiej i ukraińskiej wsi.

61. Muzyka na Kresach

62. Słowianie w Europie – młodzieżowe impresje kulturalne

63. Spotkania kultur i narodów

64. Język Unii Europejskiej platformą porozumienia młodzieży polskiej i ukraińskiej. Edycja II – język angielski

65. Międzynarodowy jarmark „Człowiek, a cywilizacja”

66. Agroturystyka szansą na znalezienie pracy dla Polaków i Ukraińców

67. Wspólna przeszłość dla europejskiej jedności – program współpracy polsko – ukraińskiej w zakresie muzealnictwa.

68. Razem w Europie

69. XV Międzynarodowe spotkania gitarowe "Sanok 2005"

70. Dzielimy się kulturą ponad granicami

71. Działajmy profesjonalnie w Unii Europejskiej

72. Rzeźbimy umysł i ciało - młodzież i edukacja w nowej rzeczywistości Wspólnej Europy

73. Polsko-Słowackie Centrum Wymiany Informacji Gospodarczej

74. W Beskidach żyjemy zdrowo (Krosno - Bardejow)

75. Współpraca kulturalna - poznanie folkloru państw sąsiednich

76. Mała Ojczyzna w Zjednoczonej Europie

77. Na styku kultur

78. Polsko-Słowacka grupa ekspertów jako narzędzie regionalnej promocji turystycznej

79. Przez Karpaty do Europy młodzież na rzecz integracji europejskiej

80. Poznajmy się przez gwiazdy

81. Polsko-Słowacka Wioska Ekoludkó

82. Nasza Mała Ojczyzna w Zjednoczonej Europie

83. Zasady Zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego w regionach przygranicznych z

 względnieniem ekosystemów leśnych

84. Na Karpacką nutę - prezentacja dorobku kulturalnego regionu nadgranicznego Sanok- Medzilaborce

85. Kolejka przyjaźni przez Karpaty

86. Nasza przeszłość jest naszą przyszłością - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój przedsiębiorczości

87. Euroregionalne Centrum Wolontariatu w Przeworsku

88. Tworzenie warunków dla rozwoju utalentowanych wokalistów i muzyków z Polski i Ukrainy poprzez nawiązanie Transgranicznej długookresowej współpracy instytucji artystycznych

89. Festiwal Lubomirskich

90. Pawłosiowska Kultura u sąsiadów

91. Karpackim Szlakiem do Europy

92. Wytyczanie i oznakowanie fortecznej trasy rowerowej

93. Karpacki Collage Artystyczny

94. Euroliga w narciarstwie alpejskim II edycja

95. Pamiętając o przeszłości myślimy o przyszłości" - współpraca transgraniczna Zespół Szkół w Ustrzykach Dolnych i Szkoły

96. Sport zbliża narody" - polsko-ukraińskie imprezy sportowe

97. Euroregionalne Centrum Informacji Turystycznej w Przeworsku

98. Tradycje drogą do współpracy i rozwoju Euroregionu

99. Dziedzictwo kulturowe fundamentem przedsiębiorczości

100. Zapobieganie i kontrola zanieczyszczenia wód i gleb regionu przygranicznego Polski i Ukrainy

101. Rewitalizacja parków podworskich wspólnego dziedzictwa kulturowego strefy Euroregionu Polski i Ukrainy w aspekcie rozwoju małego ruchu turystycznego

102. Współne dziedzictwo kulturowe - granica nie musi dzieli

103. Ponad wszelkimi granicami

104. Polsko - Ukraińskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle

105. Partnerstwo ponad granicami

106. Kresy w Rysunku - Rysunek na Kresach

107. Współpraca i wsparcie - projekt na rzecz tworzenia i doskonalenia systemu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Nietnersełonsprawnej

108. Partnerstwo naprzekór stereotypom" – Edukacja w zakresie polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego na pograniczu etnicznym

109. Euroturystyczne spotkania sąsiadów - lasawiackie targi turystyczne

110. Polsko - ukraińskie studia na rzecz opracowania sakralnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzlędnieniem historycznego obszaru diecezji przemyskiej i lwowskiej kościoła Wschodniego

111. Transgraniczne Centrum Wspierania Organizacji Okołobiznesowych

112. Przedsiębiorczość drogą do rozwoju gospodarczego obwodu zakarpackiego i województwa podkarpackiego.

113. Stalowowolskie San Francisco

114. Polsko - ukraińskie spotkanie teatralne

115. Polsko - Ukraińskie spotkanie folklorystyczne w Stubnie

116. Polsko - Ukraińskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat Północnych

117. Kompleksowy program gospodarki odpadami i wykorzystanie energii odnawialnej dla miasta Lubaczowa

118. Poznajmy się bliżej

119. Euroregionalny sysytem współpracy: polsko - ukraiński internetowy system wsparcia współpracy młodzieży i samorządowców

120. Przygraniczne struktury współpracy Powiatu Leskiego i Regionu Wielkobiereżniańskiego stymulatorem rozowju gospodarczego

121. Podobieństwo kulturowe regionów jako wsparcie współpracy gospodarczej

122. "Jazz Bezz ..." - rozwój transgranicznej współpracy w Euroregionie Karpacki. Powstanie polsko-ukraińskiego ośrodka

muzycznego (jazzowego)

123. Od sąsiedztwa do przyjaźni Leżajsk – Nowojaworowsk

124. Utworzenie Biur kontaktowo - konsultacyjno - doradczych w Rzeszowie i Lwowie dla przedsiębiorców sektora rolno – spożywczego pod apatronatem eurodeputowanych Parlamentu Europejskiego

125. Centrum Informacji Kulturalnej

126.  Być człowiekiem znaczy być odpowiedzialnym. Kształtowanie więzi i zachowań pro – ekologicznych zbiorowości polskiej i ukraińskiej. Dynów – Sudowa Wisznia

127. Dni kultury przygranicznej w Tryńczy

128. Firmy ćwiczeniowe – szkoła przyszłych przedsiębiorców

129. Kultura pogranicza i współzawodnictwo jako czynniki pobudzające rozwój miast Zagórz – Medzilaborce

130. Kraj Preszowski – partnerem podkarpackiego biznesu

131. Polsko-Słowacki festiwal nauki i kultury

132. Wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi

133. Polsko-Słowackie krajobrazy kultury i sztuki ludowej

134. Oznakowanie szlaków rowerowych – szlaki na styku kultur

135. Polsko-Słowacka zimowa spartakiada „Euro- Ski” Karpaty 2006

136. Polsko-Słowackie spotkania z kulturą

137. Duch słowiańskich przodków – polsko – słowackie młodzieżowe spotkania integracyjne

138. Turniej Miast Partnerskich Euroregionu Karpaty

139. Rozwój marketingu transgranicznego produktu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim

140. Jarosław - Humenne - wspólna oferta  gospodarcza

141. Beskidzkie Muzea – transgraniczny szlak rowerowy

142. Międzynarodowa konferencja « Pociąg retro Portius Express » Gospodarczy potencjał Rewitalizacja Zempińsko Galicyjskiej Linii Kolejowej

143. Polsko – Słowacka Akademia Tańca Współczesnego

144. Kulturalno sportowe spotkania polsko – słowackie w Gminie Bircza

145. Antypody kultury. Od Andy Warhola do Zdzisława Beksińskiego

146. Sport nie zna granic

147. Organizacja Międzynarodowych Dni Wina – Jasło 2006

148. Kultura i sport w rozwoju produktu turystycznego

149. Przez tradycje kulturowe do wspólnej Europy

150. Razem młodzi przyjaciele - wspólnie zdziałamy wiele

151. Dziedzictwo kulturowe - źródło europejskiej  jedności

152. Sport dla wszystkich zbliża narody

153. Wspólnie zachowujemy i promujemy nasze dziedzictwo kulturowe w Gminie Rymanów i Obec Kracunovce

154. Tatry w przeszłości i dziś - przyroda i turystyka przez obiektyw

155. Polsko - Słowacka wioska ekoludków II

156. Rowerem przez Karpaty

157. Polsko - Słowacka zimowa spartakiada "Euro - Ski - Karpaty 2007"

158. „Integracja polsko - słowackiego środowiska jeździeckiego”

159. Polsko - Ukraińskie warsztaty tańca ludowego

160. Sieć Miast Euroregionu Karpackiego

161. Rozwój i promocja transgranicznego polsko - ukraińskiego klastra lotniczego

162. "Galeria przez dotyk" przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

163. One są wśród nas

164. Poprawa jakości usług na transgranicznych szlakach turystycznych

165. I Międzynarodowy piknik sportowy szkół rolniczych Euroregionu Karpackiego FAIR PLAY 2006

166. Turystyka w Euroregionie – diagnoza perspektyw rozwoju

167. Most z książek - literatura ukraińska źródłem wiedzy o obu narodach.

168. Podajmy sobie ręce w tańcu i piosence

169. Polsko - ukraińska strategia rozwoju turystyki jako niezbędny element wspólnych przedsięwzięć

170. Gdzie wspólne źródła - z dziejów kultury polskiej i ukraińskiej Ziemi Sanockiej

171. Od pomysłu do projektu – utworzenie transgranicznych zespołów projektowych

172. Państwo Jarocin" - miejscem spotkań przyjaciół ponad granicami

173. Szkolenia z zakresu PR i marketingu terytorialnego dla pracowników sektora publicznego w Polsce i na Ukrainie

174. Rozszerzenie zakresu działalności Polsko - Ukraińskiego Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle

175. Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Cieszanowie

176. Walory turystyczne i kulturowe Ziemi Leżajskiej i Pereczyńskiej szansą na lepsze wykorzystanie potencjału

Regionalnego

177. Wzmocnienie i rozwój kontaktów społeczno - gospodarczych między wspólnotami i władzami terytorialnymi Polski i Ukrainy.

178. Polska - Ukraina bez granic i stereotypów

179. Utworzenie Multimedialnego Muzeum Dziedzictwa Kulturowego Euroregionu Karpackiego

180. Kreowanie rozwoju transgranicznego produktu turystycznego Karpat Północnych

181. Muzyka ponad granicami Lubaczów – Jaworów 2006

182. Wspólne łatwiej - współpraca gospodarcza miast partnerskich Nisko i Gorodok

183. Udział lokalnych kół gospodyń wiejskich Gminy Sieniawa jako lokalnych grup działania w tworzeniu i kontynuowaniu dorobku kulturowego regionów przygranicznych

184. Małe ojczyzny - wspólna historia, wspólna przyszłość

185. Powołanie Centrum Wspierania Turystyki Transgranicznej

186. Natura 2000 - Szkolenie dla przedstawicieli administracji lokalnej Polski i Ukrainy

187. Dni kultury Słowiańskiej - Impresje kulturalne.

188. Ortopedia bez granic - I warsztaty polsko - ukraińskie z zakresu leczenia schorzeń kręgosłupa

189. Postać kompozytora Michała Lembickiego na tle historii kultury regionu podkarpackiego Polski i Ukrainy

190. Polsko - ukraińskie spotkania Ekoludków

191. Ocalamy Wspólna Przeszłość

192. Turystyka bez granic - Transgraniczne Centrum Informacji turystycznej w Lutowiskach

193. Edukacja, kultura, sport - Młodziezowe Forum Współpracy Transgranicznej

194. Ponad podziałami w ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego polsko – ukraińskie spotkania kulturalno sportowe.

195. Między Stupnicą a Wyrwą

196. Sport bez granic

197. Bliżej siebie poprzez kulturę i tradycję

198. Tacy sami choć dzieli nas granica. Polsko - ukraińskie spotkania kulturowo – sportowe

199. Polsko - Ukraińska galeria współpracy

200. Zrównoważony byt nad Górnym Sanem

201. Poznajmy kulturę naszych regionów - międzynarodowe spotkania młodzieży Helusz 2006

202. Promocja kultury ludowej polsko –  ukraińskiego pogranicza

203. Podtrzymanie tożsamości i tradycji regionu poprzez polepszenie informacji turystycznej.

204. Współpraca partnerskich gmin Lubaczów i Nemirów na rzecz rozwoju lokalnego

205. Współpraca Gminy Krzeszów i Miasta Sokal w celu poznania kultury i tradycji regionalnej.

206. Regionalne Centrum Kultury Pogranicza - tworzenie zaplecza organizacyjnego i punktu informacji turystycznej

207. Wspólnie rządźmy – porozumienie bez granic!

208. Młodzież razem – spotkania młodych artystów kultury pogranicza

209. Rozwój Transgranicznej współpracy gospodarczej w przygranicznych obszarach Polski I Ukrainy.

210. Biblioteka Cyfrowa Łemkowszczyzny i Ziemi Sanockiej

211. „Teatr na bruku”. Wakacyjne warsztaty teatralne dla młodzieży

212. Strategia Sportowej Współpracy Przygranicznej – profesjonalizacja wspólnych działań sportowych miast Polski i Ukrainy

213. Polsko – ukraińskie warsztaty naukowo – edukacyjne „Wspólne dziedzictwo kulturowe” Brzozow'2007

214. Utworzenie regionalnego biura współpracy transgranicznej ,,Partner” w Strzyżowie

215. Polsko – ukraińskie spotkania przygraniczne – próbą ratowania ginącej kultury Galicyjskiej

216. Jeden Bóg wiele kultur

217. „SPORT POKOLEŃ” – międzynarodowy festyn sportowy Jarosław 2007

218. Integracja środowisk naukowych Polski i Ukrainy

219. Sport i rekreacja łączy pokolenia. Promocja zdrowego trybu Życia wśród młodzieży i osób starszych

220. Polsko – Ukraińska integracja poprzez naukę, tradycję i kulturę

221. Studium rozwoju i promocji Mikroregionu Dolina Wiaru

222. Nowoczesna edukacja ekologiczna w oparciu o ekosystem transgranicznej rzeki Szkło

223. Na styku kultur. Polsko-ukraińskie spotkania kulturalne.

224. Plan dla Karpat

225. Transgraniczny Punkt Konsultacyjny w Przeworsku

226. Dla obłoków nie ma granic – nowy impuls do zacieśnienia współpracy sąsiedzkiej

227. DIALOG NOWOCZESNOŚCI Z TRADYCJĄ – polsko – ukraińskie spotkania ze sztuką

228. „Skarby Podkarpackie” - śladami trzech kultur

229. „Euro-Kontakt” Transgraniczny Punkt Informacji Gospodarczej

230. Transgraniczne Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Przemyślu

231. Wspólna przeszłość, wspólna droga, wspólna przyszłość – integracja regionów

232. Okno na świat Gminy Sanok

234. Obiektywnie w obiektywie. Lubaczów – Jaworów

235. Zapobieganie i ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych

236. Drugie życie surowców wtórnych

237. Inicjacja transgranicznej współpracy kulturalnej poprzez organizację Polsko- Ukraińskich Spotkań Kulturalnych

238. Śladami Derkacza-przygotowanie transgranicznej oferty turystycznej

239. Instytut Polsko - Ukraiński –Studium Współpracy transgranicznej w rejonie podkarpacia i obwodu lwowskiego

240. Szerokie horyzonty - Promocja miast Stalowa Wola i Lwów na arenie międzynarodowej

241. Poznajmy się przez wiedzę

242. Gospodarka pasieczna w Karpatach – szanse i zagrożenia

243. Urynkowienie tradycyjnego produktu lokalnego – program wdrażania marketingu produktów lokalnych i tworzenia grupy marki obszarowej

244. Mosty doświadczeń Polska-Ukraina. Dobre praktyki z zakresu współpracy Transgranicznej

245. Konsolidacja działań w kierunku odnowy dziedzictwa kulturowego Pogranicza

246. Budowle wojny produktem turystycznym i platformą współpracy

247. Współpraca Gmin Pawłosiów - Domarzyr w zakresie rozwoju demokracji lokalnej ,gospodarczej i kulturalnej

248. Młodzieżowa Akademia Sztuki. Polsko – Ukraińskie Warsztaty Artystyczne

249. "Turystyka transgraniczna - wspólnym szlakiem sukcesu"

250. "Portal artkarpaty.eu – w poszukiwaniu twórców pogranicza"

251. "Polsko – Słowacka Familiada  Sportowa"

252. "Rozwój współpracy przygranicznej poprzez transgraniczną trasę rowerową Moszczaniec- Kalinov"

253. "Tworzenie platformy współpracy kulturalnej pomiędzy społecznościami lokalnymi w Euroregionie Karpackim"

254. "Velo Carpathica"

255. "Szlakiem Starego Wisłoka"

256. "Bezpieczne drogi"

257. Polsko Słowackie Forum Pianistyczne "Bieszczady bez granic 2010"

258. "Szukanie wspólnych korzeni we wspólnej Europie"

259. "Młodzież - Kultura - Przyjaźń – Gmina Jasło i Lipany podbijają pogranicze"

260. "Siatkówka ponad szczytami Karpat"

261. "Barwy pogranicza"

262. "Bliżej siebie poprzez kulturę, tradycję i sport"

263. "Spotkania z kulturą i kuchnią pogranicza polsko - słowackiego"

264. "Rozwój i promocja transgranicznego polsko-słowackiego klastra lotniczego"

265. "Polska i Słowacja zapraszają na wypoczynek. Wspólna reklama i promocja agroturystyki oraz produktów regionalnych i turystycznych"

266. "Międzynarodowa leśna ścieżka dydaktyczna Udava- Solinka"

267. "Przyjaciele dla przyjaciół"

268. "Aktywność na całe Zycie" Polsko- Słowacka platforma kultury fizycznej i promocji zdrowia studentów

269. "Transgraniczna wymiana dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Myczkowce, Mała Domasza"

270. "Kłokoczka południowa roślinnym symbolem współpracy polskich i słowackich regionów nadgranicznych"

271. "Przyjaźń w kolorach tęczy"

272. "Przywracając dawną świetność – Jarmark Jarosławski na mapie kulturalno – gospodarczej Euroregionu Karpackiego"

273. "Anioły pogranicza"

274. "Transgraniczny produkt turystyczny - Zaklęte w drewnie"

275. "Projekt Kopernik"

276. "Transgraniczna wymiana kulturalno - turystyczna – Księża Jezuici w Starej Wsi i Gmina Drienica"

277. Agroturystyka szansą na rozwój polskich i słowackich terenów przygranicznych"

278. "Polskie i Słowackie Aglomeracje Euroregionu Karpackiego - studium rozwoju"

279. "Poszerzając horyzontytransgraniczna promocja turystyki Podkarpacia i Kraju Preszowskiego"

280. "Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko-słowackiej"

281. "Kultura łączy narody, Polskosłowackie spotkania kulturowosportowe"

282. Samorząd Polski i Słowacki - partnerstwo na rzecz rozwoju"

283. "Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych"

284. "Bezpieczne pogranicze"

285. "Piknik ekologiczny - promocja ekologii i lokalnego dziedzictwa przyrodniczego"

286. "Polsko-słowacki projekt edukacyjno - badawczy "Wspólne Karpaty"

287. "Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa – budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności"

288. "Terapia nie zna granic"

289. "Dobre sąsiedztwo – współpraca kulturalna Krosna i Presova"

290. "Promocja twórczości rękodzielniczej"

291. "Zbójnickim szlakiem przez Karpaty"

292. "Polonia - Ukraina Transcarpathia - nowe otwarcie"

293. "Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa  Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego"

294. „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”

295. Tustystyka bez granic

296. „Podkarpackie na szlaku gwiazd – udział w targach w Cannes”.

297. „Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego”

298. „Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego”

299. „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego”